Hledání

MF Dnes zpochybňuje závěry auditu. Zpochybňuje tím nezávislost mezinárodní auditorské společnosti!

Publikováno: 17. 5. 2017

Kategorie: Ostatní

V deníku Mladá fronta dnes se dne 17. května 2017 objevil článek, který zpochybňuje závěry auditorské zprávy, které jsem minulou středu představil veřejnosti. Chtěl bych zde uvést, že toto už není o Jiřím Zimolovi, ale i o zpochybnění nezávislosti mezinárodní auditorské společnosti a také autority akademické půdy Vysoké školy technické a ekonomické a konkrétně Ústavu znalectví a oceňování, ale i osoby jejího rektora docenta Vochozky, který stanovisko osobně zaštítil a je zároveň soudním znalcem.


Rád bych zdůraznil, že auditorská firma není a nikdy nebyla v jakémkoliv spojení ani s nemocnicemi, ani s krajem a ani s panem Bláhou a jeho firmou.

Celý článek dokládá hrubou neodbornost autora v této problematice a lze se jen domnívat, jaké byly motivy k sepsání takového textu.

Mé vyjádření k jednotlivým zmíněným bodům naleznete v přiloženém souboru: 

Soubory ke stažení