Hledání

Knihy co právě čtu

Knihy co právě čtu. Od učitele jazyka českého se očekává, že bude knihomol. Málo kdo však ví, že učitel hodně knih přečíst musí. A když někdo něco musí, není to tak úplně o radosti.

Proto se zde nebudeme potkávat výhradně s knihami oblíbenými, ale právě čtenými a to je přinejmenším rozdíl oproti předcházejícím dvěma rubrikám.

 

Tony Blair – moje cesta

V knize bývalý britský premiér Tony Blair shrnuje své dvanáctileté působení na Downing Street. Svou dlouhou politickou kariéru popisuje velmi poutavě. Kniha o téměř 750 stranách se čte sama. 

 

Bill Bryson – Stručná historie téměř všeho

Bill Bryson je jedním z nejoblíbenějších a nejprodávanějších spisovatelů na světě. Ve Stručné historii téměř všeho se vydává na vrcholnou cestu k nejzajímavějším a nejdůležitějším otázkám, na něž věda hledá odpovědi. Je to úžasná cesta, celoživotní intelektuální odysea, protože tento nenasytně zvědavý spisovatel se pokouší pochopit všechno, co se událo od velkého třesku po zrození civilizace.

 

Pavel Himl - Zrození vagabunda

Co je to hranice? Co je to cizina, cizinec? Co je to domov? A kdo je vlastně vagabund? Knížka mého spolužáka přibližuje dějinný pohled na tuláky, žebráky a bezdomovce… Na osudy lidí, kteří žili na okraji a snažili se uniknout nejrůznějším hranicím, jež se konstituovaly vznikem procesu modernizace a nabývaly podoby kontrolních mechanismů nejrůznějšího druhu.

 

2036 – Jak budeme žít za 20 let?

Naše životy se za posledních 20 let díky technologiím změnily k nepoznání. Jak budeme žít v roce 2036? Dvacet předních osobností se v unikátním souboru textů zamýšlí nad budoucností svých oborů.
Ekonomiku reprezentuje Tomáš Sedláček, sport Petr Čech, politiku Jindřich Šídlo, film Vojta Kotek, ...

 

Alberto Manguel – Dějiny čtení 

The New Yorker popsal tuto knihu jako „milostný dopis adresovaný čtení“.  Spisovatel, překladatel, editor a především milovník knih a čtení Albert Manguel v knize představuje různé typy čtení (tiché čtení, předčítání, autorské čtení, věštění z knih a další), jejichž výklad často začíná historkami ze života známých spisovatelů či osobností kultury. To vše je zakotveno v historii, dějinnosti, která dává možnost vidět, jak se čtení proměňovalo a jakými zásadními zlomy procházelo a jaké hmotné prostředky v té které době mělo k dispozici (papyrus, pergamen, knihtisk, ale třeba i brýle). Manguelova kniha sugestivním způsobem svého výkladu přesvědčuje, že i našimi osobními čtenářskými životopisy probíhá velký „příběh" dějin čtení.

 

Roger Scruton – Západ a ti druzí

Proč je většina utečenců na Západ z islámské civilizace?  Proč si vybírají země, které by jim daly příležitosti, svobody a osobní bezpečí, které beznadějně hledali doma? Ale proč, jakmile přijdou na Západ, mnozí z těchto muslimských běženců začnou pociťovat ke společnosti, která je obklopuje, nenávist? Proč se děti integrovaných uprchlíků, navzdory tomu, že se narodily na Západě, samy identifikují s jeho opozicí?
Kniha byla inspirovaná událostmi 11. září 2001. Je nejen břitkou intelektuální obranou západní civilizace, ale i kritickým zkoumáním toho, zda mohou západní státy ve své nynější podobě nabídnout islámským přistěhovalcům tolik potřebný pocit sounáležitosti, aby mohli získat loajalitu k hostitelské zemi.

 

Malcolm Gladwell – Bod zlomu

Bod zlomu je až překvapivě zábavná a pestrá kniha o malých příčinách s velkými následky. O tom, jak se rodí módní vlny, jak přicházejí a odcházejí vlny zločinnosti a jak udržet pozornost malých dětí. Zvláště posledně uvedené dává tušit, že velká část knihy se točí kolem reklamy a obchodu vůbec. 

Autor se snažil ukázat, že myšlenky, informace, způsoby chování a konečně i výrobky (prostřednictvím naší touhy po nich), se šíří stejně jako viry, mají svou nakažlivost, ohniska, ze kterých se šíří i body zlomu, ve kterých se začínají šířit epidemicky.

 

Paul Johnson – Dějiny 20. století

Strhující příběh věku velkých technických vynálezů, ohromného bohatství i nekonečné bídy a teroru. Knížka vzbudila velký rozruch na Západě tím, jak nemilosrdně odhaluje pravdu, všem levicovým intelektuálům tak nepohodlnou. Všude, kde se prosadil ideologický stát, vládne korupce myšlení, útlak, teror. Všude, kde stát zasahuje do tržního mechanismu či se dokonce stává neosobním "majitelem" hospodářství, vládnou úplatky, demoralizace a bída. Johnson si neklade žádné meze, jde-li o fakta. Rudá nit teroru se odvíjí v Africe, Asii i Latinské Americe za nepřetržitého potlesku západních intelektuálů. Podstatu zla však vidí autor v morálním relativismu, který po celá desetiletí brání liberální demokracii, aby zvítězila.

 

Dan Brown - Pavučina lží

Dan Brown předkládá napínavý thriller, o kterém by se dalo říct, že je to přímo školní ukázka, jak se má v tomto žánru pracovat. Strhující příběh o vědeckém objevu, který zásadně mění pohled na život na Zemi i ve vesmíru, nemusí být jen oddychovým čtením na dovolenou.

 

Pavel Juřík - Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů

Myslím, že právě teď v době dovolených a rekreací tato kniha přímo vybízí k návštěvě krásného jihočeského města a jeho historie. Nechte se tedy nalákat do Jindřichova Hradce, který měl ve své době úlohu jakéhosi svorníku mezi výše jmenovanými rody, podobně jako Český Krumlov tvořil průsečík životů Rožmberků, Eggenbergů, Buquoyů a Schwarzenbergů…

Ticho

Tajemná procházka po mystické a temné Šumavě proměňuje charaktery hrdiny příběhu o nevidomém sochaři… Jak moc potichu se máme nebo nemáme pohybovat nejen reálnými lesy, slatinami a rašeliništi myšlenek, snů a představ vypravěče tohoto příběhu? Uvidíte sami…

Milostné rošády

Precizně komponované anekdoty s překvapivou, až šokující pointou – povídky o „bezbolestné bolesti“, v různých hávech obměňující české přísloví „kdo jinému jámu kopá,…“ pobaví a přitom se dozvíte, že se na 64 černobílých políčcích života pohybuje dnes a denně každý z nás.

Ekologické metody ochrany lesa před podkorním hmyzem

...na lokalitách Kalamitní svážnice, Weitfallerské a Modravské slatě dojde v roce 2008 k masivnímu náletu lýkožroutů na porostní stěny a je zde potřeba soustředit větší množství obranných opatření.Lokalita Plesná a Černá hora zvětší množství nenapadené hmoty a je zde předpoklad, že zde dojde k náletu na porostní stěny jen ve výjimečných případech. Zbývající lokality Polom, Ždánidla a jelení skok mají dostatek atraktivní hmoty pro lýkožrouty i pro rok 2008...

GIORGIO VASARI – ŽIVOTY nevýznačnějších malířů, sochařů a architektů

Po návratu z Říma si musím doplnit jisté informace, a tahle forma mi připadá nejzábavnější.

OLIVIERO TOSCANI-REKLAMA JE NAVONĚNÁ ZDECHLINA

Reklamní kampaň je v politice jako monzun. Taky pravidelně se opakující nutné zlo, které se snažím pochopit a vzít si z něj to nejlepší. Bez reklamy to prostě nejde. Letošní monzun přijde nejpozději v září.

ZDENĚK SVĚRÁK- POVÍDKY

Tyhle povídky jsou pro svoji hravost a humor ideálním společníkem na prázdniny. Do stejných aituací jako hrdinové Svěrákových příběhů se dostává denně každý z nás...

 

Příležitostně si listuji svazky Ottova slovníku naučného :) 


Galerie fotek

Poslední aktualizace: 9. února 2017 22:00:55